Nordfirst Corporate Finance

Nordfirst Corporate Finance är en partnerägd oberoende corporate finance-rådgivare. Nordfirst grundades 2001 och erbjuder kvalificerad finansiell och strategisk rådgivning till företag och ägare i samband med exempelvis förvärv, fusioner, avyttringar, omstruktureringar, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, företagsvärderingar och incitamentsprogram.

Våra uppdragsgivare är i regel bolagsledningar, entreprenörer, riskkapitalfonder, ägarfamiljer eller andra större ägare och våra kundrelationer är vanligen långvariga och kan innebära ett flertal uppdrag under en lång period. Vi arbetar alltid med fokus på att skapa värde för våra uppdragsgivare, med hög etisk nivå och under erforderlig sekretess.